HOME OVER ONS FORMULES AGENDA CONTACT

Welkom in 't KLEI-n Ateljee

Keramiek atelier

pots

Klei draaien is mijn passie, deel van mijn leven.Waarschijnlijk heb ik dit doorgekregen van mijn overgrootvader die ook pottenbakker was. Een moment wanneer je even tijd hebt voor jezelf, kan je een bol klei vormen tot iets uit je fantasie. Het zoemende geluid van een draaischijf brengt je tot rust en met de onmisbare concentratie op het draaien vergeet je alle zorgen en stress.
Ik hoop dat ik met mijn kennis en jaren ervaring jullie snel de tochwel technisch drempel kan helpen overwinnen en samen met mij dezelfde klei-passie te delen.
Meer info over draai-initiatie, lessen, en workshops vind je onder onze 'Formules' of contacteer ons.

Wie zijn wij


​Na 6 jaar academie, talloze jaren zelfstandig draaien en in opdracht van evenementenbureaus hebben we in 2017 beslist een eigen atelier op te richten. Bekijk eens onze 'Formules' en contacteer ons voor een afspraak of voor meer inlichtingen. Tijdens schoolvakanties kunnen de lesmomenten veranderen omwille van workshops of eigen verlof. Bekijk zeker eens onze agenda voor mededelingen en speciale actitviteiten. Tot binnenkort!

Formules


Klei initiatie

​Prijs: 25 euro per persoon, bak niet inbegrepen.
Een initiatie is eenmalig en enkel voor mensen die nog nooit hebben gedraaid: je krijg de kans om zelf eens 3 potjes te draaien. Kijk op facebook kleinateljee voor de nog vrije/beschikbare plaatsen/data.
Inschrijven: zie 'Algemene voorwaarden'.

10-beurten kaart

​Prijs: 140 euro.
Met een 10-beurtenkaart heb je recht op 10 les-momenten van telkens 2 uur. Inbegrepen: gebruik van de draaischijf en draaimateriaal. 1 pak witte klei is inbegrpen. Bakken is niet inbegrepen. Klei kan ter plaatse ook aangekocht worden.
Je kan ook een stuk van je les-moment gebruiken om je eigen werken te glazuren om te laten bakken (zie 'bakken') Een 10-beurtenkaart is per persoon, maar kan eenmalig doorgegeven worden aan een andere persoon, mocht je beslissen om de resterende beurten niet op te nemen (zie ook 'Algemene voorwaarden'). Je kan de les-momenten vrij opnemen, en indien er plaats vrij is, op:
Maandag: 10-12u
Dinsdag: 18u30-20u30
Donderdag: 18u-20u
Vrijdag: 18u-20u
Zaterdag: 10u-12u en 14u-16u
Je mag meerdere les-momenten per week opnemen en de les-momenten hoeven ook niet in opeenvolgende weken te vallen. Je legt wel best direct alle 10 de les-momenten vast, dan loop je niet het risico dat er opeens geen plaats meer is. Kijk op facebook kleinateljee voor de nog vrije/beschikbare plaatsen/data.
Inschrijven: zie 'Algemene voorwaarden'.

Glazuurdag

​Tijdens een glazuurdag kan je je eigen werk (of werk van mij) glazuren. Je kan kiezen uit een ruime keuze van kwastglazuren en ik begeleid je in mogelijke combinaties. Er zijn tal van staaltjes aanwezig dus je kan dan beter inschatten wat het eindresultaat kan zijn, want die is niet altijd het kleur wat op het label van de glazuurpot staat en kan ook beinvloed worden door andere glazuren die ook in dezelfde oven zitten. Zie onze algemene voorwaarden.
Eigen werk klein (minder dan 0.5 kg):  Prijs: 3 euro / potje (glazuurbak inbegrepen) met Amaco en Botz glazuren. (max. 4 lagen) 5 euro/potje (glazuurbak inbegrepen) met Mayco glazuren. (max. 2 lagen)
Eigen werk middelgroot (van 0.5kg tot 0.75 kg): prijs 5 euro per potje met Amaco en Botz glazuren. (max. 4 lagen) 7 euro/potje met Mayco glazuren. (max. 2 lagen)
Eigen werk groot (van 0.75kg to 1 kg): prijs 7 euro per potje met Amaco en Botz glazuren. (max. 4 lagen) 9 euro/potje met Mayco glazuren. (max. 2 lagen)
Eigen werk meer dan 1 kg: prijs 7 euro per kg met Amaco en Botz glazuren. (max. 4 lagen) 9 euro per kg met Mayco glazuren. (max. 2 lagen)
Glazuurbak is inbegrepen in bovenvermelde prijzen
Werk van mij: indien beschikbaar kan je ook kiezen uit een aantal werken van mij. Je kan de glazuren (max. 4 lagen) zelf kiezen of combineren. Prijs is afhankelijk van werk en gekozen glazuren.

Bakken

​Prijs: bisquit-bak: 5 Euro/kg.
Onze oven is 60L met afmetingen binnen Diameter=42cm en Hoogte=46cm.
Wil je een volledige oven vullen met uitsluitend je eigen werk: 25 euro per oven bisquit bak.

Huren draaischijf

​Tijdens december, januari en februari kan je ook een standaard draaischijf huren.
Prijs: 45 euro 1e-week; 40 euro 2e-week; 35 euro 3e-week; 135 euro/maand met een waarborg van 200 euro. Lees onze algemene voorwaarden voor meer informatie.

Agenda* voor de vrije lesmomenten of initiatieles mogelijkheid: de vrije dagen/plaatsen staan op facebook @kleinateljee
* glazuurmomenten: zie facebook @kleinateljee

ContactAlgemene voorwaarden


Algemeen

​Bij ziekte van de lesgever, gegronde reden of overmacht, behoud 't Klein Ateljee zich het recht, ten alle tijden, elke activiteit uit te stellen naar latere datum (de cursist verliest hierdoor niet zijn beurt, maar kan die later opnemen). De ingeschrevene wordt hiervoor zo snel mogelijk via mail of telefoon of Facebook PB verwittigd en betrokkene kan hiervoor geen kosten verhalen.
't Klein Ateljee behoud zich ook het recht om een inschrijving te weigeren of 1 of meerdere ingeschrevenen vroegtijdig de activiteit te laten beeindigen. Betrokkenen kan hiervoor geen kosten verhalen (zie annulatie).
Verwondingen bij de lesnemer, veroorzaakt door het gebruiken van de draaischijf en/of draaimateriaal kunnen niet verhaald worden aan het Klein Ateljee.
Beschadiging van het gebruikte materiaal en of draaischijf als gevolg van ongepast gebruik ervan, moet vergoed worden door de gebruiker.
Na het gebruik van de draaischijf zal de gebruiker de draaischijf en gebruikte materiaal opkuisen: iedereen start trouwens graag op een propere draaischijf.

Inschrijven

10-beurtenkaart:

​ Je neemt contact op met ons via telefoon, e-mail of Facebook (graag via Persoonlijk Bericht) en je legt je 10 les-momenten vast. Zodra de betaling van de volledige som is voldaan op rek. nr. BE62.4431.6759.2161 ben je dan ingeschreven. Een voorschot van 60 euro wordt ook aanvaard, maar wordt niet terugbetaald bij annulatie: de volledige som moet voldaan zijn bij de start van de eerste les. Je vermeld je naam, telefoon nummer en 10-beurten als mededeling bij de betaling. Let wel: een betaling is geen garantie op inschrijving indien U ons niet vooraf hebt gecontacteerd via Telefoon of PB-Facebook, want de les-momenten en aantal plaatsen per les zijn beperkt. Bij betaling gaat U akkoord met onze algemene voorwaarden.

Klei-initiatie:

Je neemt contact op met ons via telefoon, e-mail of Facebook (graag via Persoonlijk Bericht) en leg je datum van initiatie vast. Zodra de betaling van de volledige som is voldaan op rek. nr. BE62.4431.6759.2161 ben je dan ingeschreven. Je vermeld je naam, telefoon nummer en klei-initiatie als mededeling bij de betaling. Let wel: een betaling is geen garantie op inschrijving indien U ons vooraf niet hebt gecontacteerd hebt via Telefoon of PB-Facebook. Bij betaling gaat U akkoord met onze algemene voorwaarden.

Anuleren

Klei-initiatie:

een klei-initiatie wordt niet terugbetaald bij annulatie.

Lesmoment (10-beurtenkaart):

indien verwittigd minstens 1 week vooraf via telefoon, mail of facebook PB, wordt de les niet aangerekend en kan het lesmoment later opgenomen worden (let wel: zorg dat je dat lesmoment zo snel mogelijk terug vast legt). Indien niet verwittigd, verliest de cursist het les-moment.

10-beurtenkaart:

Inschrijving(betaling) niet volledig voldaan: voorschot wordt niet terugbetaald. Niet gestart: 30 euro annulatiekosten. De beurtenkaart is onbeperkt geldig en geplande lesmomenten kunnen altijd uitgesteld worden naar latere vrije momenten.
Gestart: geen terugbetaling mogelijk. De beurtenkaart kan wel, eenmalig, kosteloos doorgegeven worden aan een andere persoon: weliswaar moeten dan de reeds vastgelegde les-momenten gevolgd te worden door de nieuwe persoon en kunnen ze niet meer verlegd worden.

Huren draaischijf

Het huren van een draaischijf kan onder volgende voorwaarden: Bij verhuur wordt een verhuurcontract opgemaakt. Een waarborg van 200 Euro en de huurprijs word betaald bij afhaling. De huurder verklaard dat het toestel volledig in orde, onbeschadigd is en perfect werkt. De huurder verklaard tevens om het toestel in dezelfde staat, volledig in orde, werkend en onbeschadigd terug te brengen en dit voor 19u van de laatste dag van de huurperiode: in dat geval wordt de waarborg terugbetaald. Bij beschadiging of defect van het toestel of onderdelen, wordt de waarborg automatisch ingehouden en verrekend met de herstelfactuur bij de fabrikant van het toestel of onderdeel. Indien de huurder, zonder nieuw huurovereenkomst het einde van bovenvermelde einddatum overschrijdt, wordt 20 euro per dag boete aangerekend. Bij het niet naleven van deze overeenkomst heeft de verhuurder het recht aangifte te doen van diefstal. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur. De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Bij retour, indien het toestel volledig in orde en in de staat van het moment van verhuur verkeerd, wordt de waarborg terugbetaald.